Licencja maszynisty - kurs kwalifikacyjny

przy zapisie wpłata 1500 pln, czas trwania ok 4 miesięcy, wszystkie weekendy, koszt łaczny 5500 pln

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

technik transportu kolejowego /dwa kursy A44 i A45/

przy zapisie na każdy z kursów wpłata 1500 pln, czas trwania A.44 - 17 miesięcy przy dwu weekendowych zjazdach w miesiącu, A.45 - 8 miesięcy przy dwu zjazdach w miesiącu. Czesne za każdy miesiąc nauki 250 pln.

technik elektroenergetyk transporu szynowego

technik dróg i mostów kolejoywch

 

 

Kwalifikowany pracownik ochrony - kurs realizowany na podstwie rozporządzenia Misnistra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia /do 31 grudnia 2013 kursy na licencje I i II stopnia pracownika fizycznej ochrony mienia/

 

Kursy organizowane są dla grup liczących minimum 15 słuchaczy, cena kursu, w którym uczestniczy mniej niż 15 osób może ulec podwyższeniu, cena kursu może się zmienić w trakcie jego trwania w przypadku spadku ilości słuchaczy poniżej 15, opłaty za kursy mogą być rozkładane na raty. Przy zapisie obowiązuje wpłata całej kwoty lub pierwszej raty wynoszącej minimum 30 % ceny. ...
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/www3/images/1/regulamin_kursow.doc


Kursy służb porządkowych imprez masowych

  • kurs kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych - dla osób posiadających licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej - 250,- pln
  • kurs kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych - dla osób nie posiadających licencji II stopnia pracownika ochrony fizycznej - 500,- pln
  • kurs dla członków służb porządkowych imprez masowych posiadających co najmniej licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej - 200,- pln
  • kurs dla członków służb informacyjnych imprez masowych - 160,- pln


Opłata za egzaminy kwalifikacyjne i poprawkowe wynosi 100 zł za jeden.


WCE Matel Service Sp. z o.o.
IDEA BANK  52 1950 0001 2006 0851 6437 0003


Szkolenia związane z bezpieczeństwem osób, mienia, instytucji, organizacji gospodarczych, finansowych, szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony, szkolenia z zakresu zarządzania i sprzedaży, szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w biznesie, imprezy integracyjne dla firm – szkolenia - ceny wg indywidualnych uzgodnień.


Powyższe opłaty mają charakter nominalny. Mogą się one różnić wysokością w zależności od wielkości grup i lokalizacji.