W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży:

Zarządzanie zorientowane na rezultaty
jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w sposób motywujący do zmiany i rozwoju, budować postawę zaangażowania i odpowiedzialności u podwładnych

Zarządzanie sytuacyjne – skuteczny lider
jak rozpoznawać etapy rozwoju pracownika, efektywnie dopasować styl zarządzania do zadań i etapu rozwoju pracownika, osiągać lepsze wyniki, dzięki stosowaniu adekwatnych metod zarządzania w codziennej pracy z podwładnymi, zwiększyć poziom zaangażowania, motywacji i kompetencji, pracowników

Inspirujące przywództwo
jak, zwiększyć swoją skuteczność jako przywódcy zespołu, budować autorytet lidera, wykorzystywać rożne źródła władzy do budowania pozycji lidera, efektywnie komunikować się z zespołem, budować motywację i zaangażowanie pracowników w oparciu o wartości, zachować równowagę między pracą zawodową i życiem osobistym

Skuteczny zespół
jak wygłaszać expose do członków swojego zespołu, podejmować adekwatne działania motywujące zespół, pracować ze swoim zespołem na poszczególnych etapach jego rozwoju, stymulować współpracę w obrębie własnego zespołu zadaniowego

Motywowanie, sztuka pokonywania ograniczeń
jak rozpoznawać czynniki motywujące i demotywujące pracowników, stosować w codziennej pracy skuteczne metody motywowania pozafinansowego, dostosować sposoby motywowania do potrzeb i etapu rozwoju pracownika, interweniować w sytuacjach wymagających poprawy pracy podwładnego i prowadzenia rozmów dyscyplinujących

Prowadzenie zebrań – od słów do czynów
jak efektywnie przygotowywać się do prowadzenia zebrań, angażować uczestników i stymulować pracę zespołu podczas zebrania, prowadzić zebrania, aby stanowiły wartość dodaną i nie były postrzegane jako strata czasu

Aktywna sprzedaż przez telefon – czyli nie trać żadnej okazji
jak korzystać z narzędzi komunikacyjnych dla zbudowania dobrej relacji w krótkim kontakcie telefonicznym, sprawnie przechodzić od obsługi klienta do sprzedaży usług dodatkowych, korzystać ze swojego głosu jako ważnego narzędzia pracy, reagować na zastrzeżenia w profesjonalny, spokojny sposób, rozpoznawać sygnały gotowości klienta do podjęcia decyzji

Umiejętności handlowe
jak wzmocnić siłę handlową i wiarygodność w kontakcie z nowym klientem, zastosować praktyczne techniki prowadzenia klienta do decyzji o zakupie rozwinąć umiejętności efektywnej komunikacji w kolejnych etapach procesu sprzedaży oraz w trudnych sytuacjach związanych z obsługą

Zaawansowane umiejętności handlowe
jak poszerzyć umiejętności budowania relacji handlowych z rożnymi typami klientów, stosować praktyczne techniki asertywności handlowej dla realizacji interesów firmy przy jednoczesnej dbałości o dobry kontakt, wykorzystać nowoczesne narzędzia analizy transakcyjnej w obsłudze trudnych sytuacji w kontakcie z klientem

Prezentacje handlowe – sztuka wpływania na innych
słuchacze przygotują argumentację sprzedażową w oparciu o potrzeby klienta, poznają zasady wywierania wpływu poprzez perswazyjną prezentację, będą wiedzieli w jaki sposób modyfikować prezentacje w zależności od poziomu decyzyjnego, z którym mają do czynienia po stronie klienta

Sztuka negocjacji w biznesie
jak negocjować bez stresu i zmęczenia, cieszyć się prowadzeniem gry negocjacyjnej, dobrze przygotować się do negocjacji, panować nad przebiegiem procesu negocjacji, podejmować optymalne decyzje wpływające na przebieg i wynik negocjacji, rozpoznawać i rozwiązywać dylematy negocjacyjne, „wychować” partnera negocjacyjnego, planować angażowanie środków (czas/budżet) w zależności od typu negocjacji

Techniki windykacji
jak skutecznie oddziaływać na dłużnika, efektywnie odzyskiwać należności, właściwie określać ścieżki postępowania z dłużnikiem, optymalnie zastosować instrumenty prawne, optymalizować proces windykacji minimalizując ryzyko, czas i straty


Szkolenia przeznaczone są dla grup zamkniętych i realizowane w 2 – 3 dniowych warsztatach. Możemy realizować na terenie całego kraju. Dysponujemy kadrą instruktorsko - trenerską gwarantującą atrakcyjny i merytoryczny przebieg zajęć - na życzenie przedstawiamy ich noty biograficzne.

Deklarujemy gotowość dyskusji nad zmianą tez programowych oferowanych szkoleń, jak również przygotowania kolejnych propozycji. Po zakończeniu zajęć, na życzenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz jego tematykę i czas przeznaczony na realizację.

Cena dnia szkoleniowego to około 3 800 zł netto.

Na przestrzeni minionych lat w ramach różnych form, przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy pracowników różnych branż.

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na licencję...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultatyjak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę podwładnych w...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed...
IMPREZY INTEGRACYJNE DLA FIRM
Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. W oparciu o 2 – 4 godzinne autorskie panele nadajemy imprezom status szkoleniowy, a uczestnikom dajemy możliwość nabycia konkretnej wiedzy lub umiejętności przydatnych zarówno w działalności biznesowej jak i...