Szkolenia związane z bezpieczeństwem osób, mienia, instytucji, organizacji gospodarczych, finansowych

 
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa. Proponujemy następujące kursy i szkolenia:

 • Przestępczość pospolita w Polsce – charakter i skala
  omówienie, statystki, podstawowe środki bezpieczeństwa
 • Psychologiczne aspekty zachowań sprawców przestępstw kryminalnych i ich ofiar
  metody działania sprawców i ich determinacja, znamiona zewnętrzne zagrożeń i działań przestępczych, agresja i jej objawy
 • Psychologiczne aspekty zachowania się w sytuacji trudnej
  sytuacje trudne, typy sprawców i sposoby ich funkcjonowania, psychologiczne reakcje uczestników sytuacji zagrożenia (napadu/wzięcia zakładników), zasady zachowania się w sytuacji napadu/ wzięcia zakładników, stadia i dynamika rozwoju sytuacji wzięcia zakładników, psychologiczne odreagowanie jako forma pomocy osobom, które doświadczyły sytuacji zagrożenia - traumatycznej
 • Zasady sporządzania portretu pamięciowego sprawcy
  czynniki wpływające na wykonanie portretu, zasady sporządzania portretu pamięciowego
 • Broń palna i inne niebezpieczne przedmioty - najczęściej wykorzystywane przedmioty podczas napadów rabunkowych, w tym na placówki bankowe
  charakterystyka najczęściej wykorzystywanych niebezpiecznych przedmiotów i broni palnej podczas napadów rabunkowych na terenie Polski. Pokaz i omówienie różnych rodzajów broni, postępowanie po napadzie. Trenażer strzelecki
 • Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku napadu z wzięciem zakładnika
  postępowanie w przypadku napadu z wzięciem zakładnika, zagrożenia związane z terrorem kryminalnym, typowych postaw terrorystów, procedury postępowania personelu dla zachowania bezpieczeństwa, współpraca z siłami porządkowymi
 • Symulacja napadu z wzięciem zakładnika
  grupa terrorystyczna składająca się 4-6 zamaskowanych osobników deklarujących motywy swojego działania ideologią antyglobalistów zajmuje obiekt, terroryzuje obecnych zmuszając ich do wykonywania poleceń, obezwładnienia uczestników /skrępowanie rąk, założenie worków materiałowych/…
 • Komu grozi zamach - zagrożenia terroryzmem w Polsce
  definicja terroryzmu, materiały wybuchowe i środki inicjujące - formy i rodzaje w jakich mogą występować, codzienne środki bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo osób i mienia instytucji lub organizacji gospodarczej w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego
  postępowanie w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego, problematyka terroryzmu bombowego w Polsce, ogólne wiadomości o materiałach wybuchowych i środkach inicjujących, codzienne środki ostrożności, procedury postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu ładunku lub znalezieniu przedmiotu podejrzanego, ćwiczenia praktyczne w zakresie przeszukiwania pomieszczeń
 • Obroń się sam - elementy samoobrony
  najprostsze techniki obrony podczas napadów z użyciem siły fizycznej i niebezpiecznych przedmiotów
 • Elementy ratownictwa medycznego
  jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia
 • Zasady przygotowania i przeprowadzania ewakuacji osób z zagrożonego obiektu
  zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania i przeprowadzenia ćwiczebnej akcji ewakuacyjnej wraz z wszystkimi niezbędnymi ustaleniami organizacyjnymi
 • Polityka bezpieczeństwa organizacji gospodarczej
  analiza systemowa, bezpieczeństwo informacyjne, zakres i charakter, ochrona i bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo osobowe i zachowania człowieka, rola szkolenia w przygotowaniu do działania, integracja a zjawiska kryzysowe w bezpieczeństwie, oddziaływania zewnętrzne w zapewnianiu bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie istotnych pojęć dla planowania i oceny systemu ochrony
  omówienie najistotniejszych elementów systemów bezpieczeństwa nie ujętych lub szczątkowo opisanych w przepisach - ustawach i rozporządzeniach oraz normach określających parametry technicznej i fizycznej ochrony mienia, parametry oceny systemu ochrony
 • Ocena stanu bezpieczeństwa obiektu
  prezentacja najnowszych metod w zakresie dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa obiektu i wykorzystaniu ich w planowaniu oraz realizacji polityki bezpieczeństwa organizacji gospodarczej
 • Wywiad Konkurencyjny /gospodarczy/ na świecie i w Polsce
  rys historyczny wywiadu konkurencyjnego - wyzwania i tendencje XXI w., istota i cechy wywiadu konkurencyjnego, korzyści z prowadzenia wywiadu konkurencyjnego, zagrożenia i przeciwdziałanie
 • Nowoczesne technologie w dziedzinie systemów przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu z wykorzystaniem systemów inwigilacji audio i video
  przegląd możliwości w tym zakresie
 • Bezpieczeństwo informacyjne i ochrona danych osobowych w działalności biznesowej
  jak przetwarzać informacje i chronić dane osobowe praktycznie w każdej firmie i życiu prywatnym
 • Przeciwdziałanie kradzieżom w obiektach handlowych i postępowanie w przypadku ich ujawnienia
  uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie ujawniania i właściwych reakcji na wykroczenia, kradzieże sklepowe i inne czyny zabronione charakterystyczne dla placówek handlowych
 • Metody zabezpieczenia i sposoby fałszerstw dokumentów związanych z obrotem pieniężnym
  przedstawiamy problematyka fałszerstw i wyłudzeń w obrocie pieniężnym, w tym bankowym /skala zjawiska, różnorodność działań przestępczych/ oraz możliwości przeciwdziałania tego typu przestępstwom. Jego celem jest również zmodyfikowanie sposobu interpretacji niektórych obiegowych pojęć związanych z procesem akceptacji i weryfikacji dokumentów
 • Rozpoznawanie autentyczności krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych
  przedstawiamy problematykę fałszerstw krajowych i zagranicznych znaków pieniężnych, sposoby rozpoznawania ich autentyczności oraz stan przepisów w w/wym. zakresie.
 • Mechanizmy psychologiczne determinujące zachowania w kontakcie z klientem trudnym
  jak radzić sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w kontakcie z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Inne z opracowaniem autorskich programów w zakresie:
  Mechanizmów ludzkich zachowań w stresie i innych sytuacjach trudnych, ochrony i zapobiegania zagrożeniom utraty danych i informacji o charakterze poufnym, bezpieczeństwa podstawowego sprzętu i oprogramowania w firmie, ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa przemysłowego, przygotowujące do egzaminów na broń, wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji w zakresie podstawowym i dla zaawansowanych, bezpieczeństwa rezydencji, doskonalenia jazdy samochodem w warunkach zagrożenia z wykorzystaniem mat poślizgowych, związane tematycznie z programami bezpieczny dom, bezpieczna szkoła itp., postępowania w sytuacjach zagrożeń narkotycznych.
 • inne z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań zleceniodawców i opracowaniem autorskich programów.


Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

 

 

 

Newsletter

Zostaw nam swój e-mail na bieżąco poinformujemy Cię o nowościach


Joomla : WCE Matel Service

Jeśli szukasz informacji na temat kolei:Kontakt:

Masz pytanie odnośnie produktów?

Chcesz podjąć współpracę z nasza firmą?

Skontaktuj się z nami !

WCE MATEL SERVICE
 

 • mail00-801 Warszawa, ul.Chmielna 98 pok. 28
 • phone22 620 67 50, 22 654 98 95
 • home Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • phoneJak do nas dojechać