WARSZAWSKIE CENTRUM EDUKACYJNE MATEL SERVICE

Warszawskie Centrum Edukacyjne MATEL SERVICE to placówka kształcenia ustawicznego z 30 letnim doświadczeniem w zakresie kształcenia zawodowego dorosłych. Działając samodzielnie lub tworząc konsorcja tematyczne specjalizujemy się w działalności dydaktycznej przede wszystkim w branżach kolejowej – kursy kolejowe, szeroko pojętej bezpieczeństwa – szkolenia ochrony, w tym bhp i podstaw ratownictwa medycznego. MATEL SERVICE to opcja dla osób, które chcą zdobyć zawód lub wzbogacić posiadane kwalifikacje, wiedzę i umiejętności. Oferujemy kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające zdobycie m.in. tytułu technika transportu kolejowego, kursy licencji maszynisty kolejowego i inne w zawodach aktywnie rozwijającej się w branży kolejowej, kursy ochrony umożliwiające zdobycie statusu kwalifikowany pracownik ochrony i inne. Wszechstronność i elastyczność oraz bogate, wieloletnie doświadczenie to nasze podstawowe atuty.

 

Centrum Edukacyjne MATEL SERVICE

 Warszawskie Centrum Edukacyjne przygotowało dla swoich klientów bardzo zróżnicowaną ofertę kursów oraz szkoleń, które pomogą w uzyskaniu wysokiej konkurencyjności na rynku pracy. Ciekawe propozycje znajdą dla siebie przede wszystkim osoby wykonujące obowiązki w branży ochrony osób oraz mienia. Skorzystać można bowiem z kursu kwalifikowanego pracownika ochrony, dzięki któremu nabywa się możliwość uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Oferta skierowana jest również dla służb porządkowych, biorących udział przy zabezpieczeniu imprez masowych. Placówka przeprowadza także szereg szkoleń, do których zaliczają się te związane z zapewnieniem ochrony bezpieczeństwa osób, mienia i instytucji, a także  szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony i dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Warszawskie Centrum Edukacyjne MATEL SERVICE zajmuje się również organizacją szkoleń dla osób z branży kolejowej. Osoby poszukujące pewnej, stabilnej i interesującej pracy, mogą zdecydować się na skorzystanie z kursu kolejowego na licencję maszynisty oraz innych kursów kwalifikacyjnych dla stanowisk ruchu kolejowego. Jednocześnie organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe, pozwalające uzyskać między innymi tytuł technika dróg i mostów kolejowych, elektroenergetyka transportu szynowego, technika transportu kolejowego lub technika elektryka. Z powodzeniem skorzystać mogą również przedstawiciele innych branż. Współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych "BROKER-bis", zaowocowała organizacją szkoleń z
zakresu zarządzania i sprzedaży lub też praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w biznesie.