Licencja maszynisty – jak ją uzyskać?

licencja maszynisty

Licencja maszynisty – jak ją zdobyć?

Aby prowadzić pociąg, trzeba spełnić określone wymagania, odbyć szkolenie i zdań egzamin państwowy. Przepisy nakładają także wymóg niekaralności.

Osoba uprawniona do samodzielnego kierowania pociągiem musi posiadać licencję maszynisty. Warto sprawdzić, jak ją zdobyć.

Licencja maszynisty – wymagania

Każdy kandydat samodzielnie stara się o uzyskanie licencji maszynisty. Może otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy, uczestnicząc w programie dla osób bezrobotnych. Część przewoźników kolejowych podpisuje również umowę z kandydatem, decydując się na sfinansowanie szkolenia, jak i egzaminu.

Kandydat na maszynistę nie musi posiadać wykształcenia kierunkowego. Szkolenia kolejowe przekazują niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu. Trwają wraz z ubieganiem się o licencję na konkretny rodzaj pojazdu do 18 miesięcy. Kończąc szkołę kolejową lub niektóre kierunki studiów, można uzyskać zwolnienie ze szkolenia, co znacząco skraca czas ubiegania się o licencję.

Licencja maszynisty wydawana jest przez prezesa UTK, poprzedza ją 2-miesięczne szkolenie. Potwierdza posiadane przez kandydata minimalne wymagania do uprawiania zawodu na kolei. Natomiast, świadectwo maszynista otrzymuje po 10-16 miesiącach szkolenia. Potwierdza posiadane przez kandydata minimalne wymagania do uprawiania zawodu na kolei.

Licencję może uzyskać osoba, która:

  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
  • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Wymagania zdrowotne

W związku z tym, że praca na stanowisku maszynisty wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, wymaga bardzo dobrego stanu zdrowia. Orzeczenie lekarskie jest wydawane na 2 lata, po tym czasie ponownie należy przejść badania kontrolne.

Szkolenie poprzedzające wydanie licencji

Kurs maszynisty obejmuje 300 godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych, ale bez zagadnień związanych z bezpośrednim prowadzeniem pociągów. Szkolenie kończy test.

Ze szkolenia są zwolnione osoby  posiadające dyplom albo inny dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których programy kształcenia zawierają zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej lub, które ukończyły studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu budowy pojazdów szynowych, ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej.

Licencja maszynisty – egzamin

Test składa się ze 100 pytań w kilkunastu blokach tematycznych. Jest zaliczany po udzieleniu 75% odpowiedzi.

Reasumując, osoby, które marzą o pracy maszynisty muszą spełnić określone wymagania, przejść kursy kolejowe oraz zdobyć licencję.