Licencja maszynisty – jak zdobyć?

licencja maszynisty

Licencja maszynisty – kto może się o nią ubiegać?

Chcesz zostać maszynistą? W Internecie znajdziesz wiele informacji, jak to zrobić. Zbyt wiele. W związku z tym podajemy dokładne aspekty, o których musisz pamiętać zapisując się na kurs maszynisty. Z tego artykułu dowiesz się bowiem, jak licencja maszynisty może znaleźć się w Twoim posiadaniu. Przedstawiamy także podstawowe wymagania, jakie musi spełniać kandydat na to stanowisko.

Zawód maszynisty reguluje ustawa z dn. 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz art. 22. Jest w nim określone, że maszynistą może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia,
  • nie jest karana,
  • spełnia wymagania zdrowotne (I kategoria słuchu i wzroku), fizyczne i psychiczne,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zawodowe branżowe,
  • ma za sobą szkolenie na licencję maszynisty,
  • zdała egzamin na licencję maszynisty nie później niż do 24 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Szkolenia kolejowe, które musisz ukończyć, aby zostać maszynistą

Kurs maszynisty jest przepustką do tego, aby spełnić marzenie o pracy jako maszynista. Trwa 2 miesiące i obejmuje takie zagadnienia, jak:

  • przepisy ruchu kolejowego,
  • sygnalizację,
  • budowę pojazdów trakcyjnych,
  • zasady BHP na kolei.

Po jego zakończeniu należy zdać egzamin teoretyczny, na podstawie którego przywnawana jest licencja maszynisty. Jest wydawana przez Urząd Transportu Kolejowego.

Kolejnym krokiem jest szkolenie praktyczne na pojazdach trakcyjnych, które trwa 16 miesięcy. Konieczne jest uczestniczenie w zajęciach teoretycznych, na których poznasz schemat budowy maszyn, schematy obwodów elektrycznych i wiele innych. Zaplanowana jest także jazda na symulatorze, zajęcia w warsztacie (poznasz pociąg od środka). Najdłużej trwać będą obserwacje, bo aż 500 godzin, w trakcie których zobaczysz, jak wygląda praca maszynisty w praktyce. Szkolenie kończy się egzaminem, a po jego zdaniu można już rozpocząć pracę jako maszynista.

Praca w Polskich Kolejach Państwowych

Licencja maszynisty umożliwia pracę przede wszystkim w PKP, ponieważ jest to główne przedsiębiorstwo realizujące połączenia kolejowe w naszym kraju. Masz przed sobą dużą konkurencję, ponieważ ze statystyk wynika, że każdego roku swoją kandydaturę zgłasza aż 1500 osób. Zapotrzebowanie na maszynistów jest jednak duże, dlatego warto próbować swoich sił.