Szkolenia kolejowe – nowi pracownicy na kolei

kursy kolejowe

Szkolenia kolejowe – zapotrzebowanie w branży na nowych pracowników kolei

Od 2020 roku trwa nieustanny nabór na pracowników kolei. Braki nadal są ogromne. Zachętą mają być liczne bonifikaty, a także perspektywy rozwoju zawodowego.

Jakie są wymagania wobec przyszłych kolejarzy?

Podstawą jest solidne wykształcenie oraz doświadczenie. Od kandydata wymaga się decyzyjności, umiejętności pracy pod presją, a także umiejętnego zarządzania bezpieczeństwem. Jedna zła decyzja może zaważyć na życiu wielu osób, a w uświadomieniu kandydatów pomóc mają szkolenia kolejowe.

Problemem dla kolei jest zaniedbanie szkolnictwa zawodowego. Wielu młodych ludzi decydowało się na liceum, ze względu na możliwość zdobycia ogólnej wiedzy. Aktualnie jednak jest coraz większe zapotrzebowanie na fach w ręku, a w jego zdobyciu pomagają szkoły zawodowe. Aktualnie szkolnictwo techniczne zaczyna się odbudowywać, coraz więcej osób ma świadomość, że sama matura nie wystarczy, aby zdobyć dobrze płatną pracę. Trzeba mieć również umiejętności i doświadczenie.

Kurs maszynisty obejmuje wiedzę praktyczną i teoretyczną. Wymaga zdobycia bardzo rozbudowanych umiejętności, aby kierować pociągiem.

PKP PKL współpracuje z technikami kolejowymi

PKP chce być atrakcyjnym pracodawcą dla młodych ludzi, poprzez zapewnianie stabilnego zatrudnienia oraz możliwości rozwoju. Właśnie w tym celu zostały przeznaczone ogromne środki finansowe na współpracę z 43 technikami kolejowymi i wieloma uczelniami wyższymi.

Uczniowie techników kolejowych zdobywają niezbędne wiedzę przygotowującą na szkolenia kolejowe. Zaznajamiają się z tajnikami pracy, poznają zasady działania maszyn. Promocja szkolnictwa zawodowego jest bardzo dużym wyzwaniem, ale aktualnie jest bardzo dużo dobrych szkół technicznych, do których uczniowie idą z miłą chęcią, aby zdobyć dobrze płatną pracę.

Solidne szkolenia kolejowe

Kursy kolejowe pozwalają zdobyć zatrudnienie w prężnie rozwijającej się spółce państwowej. W zasadzie w każdym momencie można się przekwalifikować, wyczuwając zmiany na rynku pracy i luki w konkretnym sektorze. Aktualnie już od wielu lat występują one na kolei. licencja maszynisty daje więc szansę na zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania prestiżowego zawodu.