Szkolenia maszynistów na symulatorach

szkolenia maszynistów

Szkolenia maszynistów na symulatorach

Od stycznia 2018 roku kurs na maszynistę wiąże się również ze szkoleniem na symulatorach pojazdów kolejowych. Jak wyglądają takie szkolenia maszynistów?

Umiejętności praktyczne w zawodzie maszynisty są niezwykle istotne, dlatego pojawienie się obowiązku odbycia szkolenia na symulatorach pojazdów kolejowych jest bardzo dobrą wiadomością.

Od 1 stycznia 2018 roku specjalistyczne szkolenia na symulatorach realizuje się nie rzadziej niż raz w roku i obejmują wymiar 3 godzin.

Wymogi, jakie muszą spełnić symulatory dopuszczone do użytku

Wymogi są określane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów. Określają, że urządzenie musi:

  • posiadać pulpit maszynisty kolejowego oraz inne elementy sterujące i gwarantujące bezpieczną jazdę pociągu,
  • umożliwiać wizualizację trasy,
  • posiadać system odtwarzania dźwięków związanych z pojazdami kolejowymi, które kierowca słyszy w kabinie maszynisty,
  • posiadać system łączności pociągowej umożliwiający kontakt między maszynistami i pracownikami,
  • umożliwiać odtworzenie standardowych jak i niestandardowych scenariuszy, wystąpienie kolizji kolejowych czy usterek urządzeń sterujących.

Dlaczego szkolenia na symulatorach tak wzbogacają kurs na maszynistę?

Maszyniści biorący udział w szkoleniach na symulatorach mogą zapoznać się z typowymi, jak i nietypowymi sytuacjach, występującymi w pracy zawodowej. Mogą przeszkolić się więc w odpowiedniej reakcji na zdarzenie losowe. Niezwykle ważne jest, aby kursy kolejowe przedstawiały jak najwięcej praktycznej wiedzy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w ruchu na torowiskach.

Symulatory pozwalają na wizualizację wielu sytuacji niebezpiecznych oraz sprawdzają wiedzę i umiejętności maszynisty w stanach zagrożenia. Można je wykorzystać do badań psychologicznych pracowników, którzy uczestniczyli w wypadku kolejowym, w celu zidentyfikowania ewentualnych traum oraz zaburzeń psychomotorycznych.

Nowoczesne szkolenia dla maszynistów

Już od dłuższego czasu obserwuje się rozwój szkoleń dla profesjonalnej kadry. Kurs na maszynistę nie jest więc wyjątkiem. Symulatory umożliwiają odwzorowanie każdego detalu pojazdu, jak i sytuacji, która może wydarzyć się na kolei. Z częścią z nich maszynista nie będzie miał często do czynienia w pracy zawodowej. Jednak waśnie po to jest kurs maszynisty, aby był on przygotowany na każde zdarzenie, nawet najmniej prawdopodobne.