Technik dróg i mostów kolejowych

technik dróg i mostów kolejowych

Na czym polega praca technika dróg i mostów kolejowych

Technik dróg i mostów kolejowych odpowiada za opracowanie projektów oraz kosztorysów infrastruktury kolejowej, a więc de facto kreuje otaczający nas świat. Czym dokładnie zajmuje się technik dróg i mostów kolejowych i jakie umiejętności musi nabyć, by wykonywać ten zawód?

Co robi technik dróg i mostów kolejowych?

Do głównych zadań technika dróg i mostów kolejowych należy opracowanie projektów wykonawczych, technicznych oraz geodezyjnych, a także sporządzenie szczegółowych kosztorysów budowy poszczególnych elementów infrastruktury. Oprócz tego osoby w tym zawodzie dbają o ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu.

Technicy w tym zawodzie muszą także posługiwać się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, umożliwiającymi określenie i poprawę parametrów geodezyjnych toru. Ważną częścią pracy technika jest sporządzanie szczegółowej dokumentacji robót drogowych, organizacja robót związanych z budową oraz ocena stanu i utrzymanie dróg kolejowych oraz budowli inżynierskich.

Technik dróg i mostów kolejowych ma spore perspektywy podjęcia pracy po zdobyciu zawodu. Osoby z tym wykształceniem mogą podjąć zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach infrastruktury kolejowej;
  • przedsiębiorstwach napraw i utrzymania infrastruktury kolejowej;
  • biurach projektów dróg i mostów kolejowych;
  • jednostkach badawczych kolejnictwa;
  • jednostkach planowania przestrzennego;
  • wytwórniach materiałów budowlanych i drogowych.

Zapotrzebowanie na specjalistów jest obecnie bardzo duże, a zdobycie zawodu technika dróg i mostów kolejowych może się okazać bardzo intratnym ruchem. Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób uzyskać ten zawód?

Jak zostać technikiem dróg i mostów kolejowych?

Zawód technika dróg i mostów kolejowych można zdobyć jedynie drogą edukacji. Jednym ze sposobów jest podjęcie nauki w technikum zawodowym tuż po zakończeniu szkoły podstawowej. Jednak nie każdy tak wcześnie decyduje się na obranie konkretnej ścieżki zawodowej. Czy można zdobyć odpowiednie wykształcenie później?

Oczywiście, że tak. Warszawskie Centrum Edukacyjne Matel Service zajmuje się zaocznym kształceniem dorosłych w kierunkach zawodowych pozwalających na szybkie odnalezienie się na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Nasz program obejmuje także kierunek umożliwiający zdobycie zawodu technika dróg i mostów kolejowych.

Nigdy nie jest za późno na pozyskanie kwalifikacji zawodowych pozwalających obrać nową ścieżkę kariery. Trafiając na naszą stronę jesteś już o krok bliżej spełnienia marzeń o tworzeniu kolejowej infrastruktury. Zapraszamy również na inne nasze kursy, np. kurs maszynisty lub kurs pierwszej pomocy.