KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań jak ochrona osób, konwojowanie wartości pieniężnych, czynności związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, czy kierowania zespołami pracowników ochrony. Kwalifikowani pracownicy ochrony to elita branży, wynagradzana znacznie wyżej niż pracownicy ochrony zajmujący się zwykłym dozorem mienia, posiadająca od nich znacznie większe uprawnienia ale też wiedzę i umiejętności praktyczne. 

Kurs realizowany w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje: 

BLOK OGÓLNOPRAWNY:

- wybrane zagadnienia praa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
- wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy,
- wybrane zagadnienia psychologii,
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.


ZAGADNIENIA OCHRONY OSÓB I MIENIA:

- taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
- taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
- zakres pojęcia ochrona mienia,
- ochrona transportowanych wartości pieniężnych,
- i elektroniczne systemy zabezpieczeń.


WYSZKOLENIE STRZELECKIE:

- budowa i zasady działania broni palnej,
- zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną,
- techniki posługiwania się bronią palną.

 

SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI

 

KURS DOSKONALĄCY UMIĘJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /40 godzin/ kurs obowiązkowy dla wszystkich kwalifikowanych pracowników co 5 lat, obejmujący:
AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE:
- ustawy o ochronie osób i mienia,
- ustawy o broni i amunicji,
- uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony ...,
- odpowiedzialności karnej i cywilnej pracownika ochrony,
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
WYSZKOLENIE STRZELECKIE
SAMOOBRONA I TECHNIKI INTERWENCJI


Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., /wszystkie z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

W ramach wcześniej obowiązujących przepisów przeprowadziliśmy od 1997 roku ponad 500 kursów licencyjnych pracownika ochrony, a progi naszych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w zawodzie technik fizycznej ochrony osób i mienia opuściło ponad 1000 absolwentów tej specjalności.

 

Pracownik ochrony to nie tylko zawód, który zdobywa się przez nabywanie doświadczenia. Do jego wykonywania potrzebne są kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem. Zdobywa się je m. in. przez uczestnictwo w specjalistycznym kursie w zakresie ochrony osób i mienia. Ukończenie kursu umożliwia wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zdobycie takich kwalifikacji podnosi wartość na rynku pracy, ponieważ nie każda osoba posiada takie uprawnienia.

Jak program ma kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony?


Podczas kursu poruszane są wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają właściwe świadczenie ochrony osób oraz mienia. To pigułka kompleksowej wiedzy, która realnie przydaje się później w trakcie pracy. Kurs rozpoczyna się od ogólnotematycznego bloku, podczas którego uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak wybrane zagadnienia związane ze znajomością przepisów prawa karnego, pracy i cywilnego oraz elementy psychologii, a także udzielania pierwszej pomocy. W dalszej części poruszane są praktyczne aspekty związane z najważniejszymi czynnościami w pracy pracownika ochrony, czyli kwestie ochrony osób i mienia. Nie może też zabraknąć zajęć w zakresie wyszkolenia strzeleckiego oraz zeznajomości technik interwencji, czyli praktycznego aspektu wykonywania obowiązków zawodowych.

Kwalifikowany pracownik ochrony - WCE MATEL SERVICE


Kształcimy w sposób praktyczny, prezentując wszelkie aspekty w sposób, który przekłada się na późniejszą pracę. Dzięki temu osoby, które zdobyły u nas kwalifikacje, są wysoko cenione i poszukiwane na rynku pracy. Wiedzę przekazuje kursantom wykwalifikowana kadra składająca się z pracowników naukowych, wykładowców i instruktorów resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Posiadamy duże doświadczenie, a od początku naszej działalności udało się nam wyszkolić już ponad 50 tys. pracowników ochrony. Działamy praktycznie, przekazując wiedzę w sposób przyjazny i przede wszystkim - skuteczny.

 

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...