KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima tematyczne i czasowe prowadzenia kursów. Zgodnie z nowymi przepisami są to kursy niezależne, po skończeniu których i zdaniu egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną słuchacze otrzymują dyplom technika określonej specjalności. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE prowadzimy od 13 października 2012 roku. Kursy prowadzone są w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów weekendowych /dwa razy miesiącu/. Nasza kadra dydaktyczna to doświadczeni nauczyciele i instruktorzy, w tym pracownicy największych spółek branży kolejowej.

Technik dróg i mostów kolejowych /nr. podstawy programowej 311207/

K1 - organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych

K2 - organizacja robóy związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych

K3 - sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej


Technik elektroenergetyk transportu szynowego /nr. podstawy programowej 311302/

K1 - montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

K2 - Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego


Technik transportu kolejowego  /nr. podstawy programowej 311928/

K1 - organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

K2 - planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Technik elektryk  /nr podstawy programowej 311303/
K1 – Montaż in konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych /E.7./
K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych /E.8./
K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń in instalacji elektrycznych /E.24./


Na listę uczestników pisujemy chętnych po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Rozpoczęcie kursu po zebraniu sie grupy min. 15 osób.

Kursy zawodowe dla dorosłych w Warszawie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są doskonałą odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy. To najlepszy sposób na zdobycie nowych uprawnień i umiejętności. Elastyczny sposób kształcenia, bardzo łatwo połączyć również z dotychczasową pracą zawodową oraz innymi obowiązkami.

Żeby być konkurencyjnym na rynku pracy, należy zwiększać swoją atrakcyjność poprzez ciągły rozwój. Kurs zawodowy jest ku temu doskonałą okazją. Kursy kwalifikacyjne kończą się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dzięki czemu zdobyte umiejętności zostają potwierdzone. To istotny element z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy oraz zwiększenia swoich szans w procesie rekrutacyjnym. Wykwalifikowany pracownik będzie pożądany w każdym przedsiębiorstwie. Skorzystać mogą również osoby pracujące już w branży, chcąc otworzyć sobie możliwości awansu lub zwiększenia aktualnych zarobków. Kursy zawodowe dają bowiem również możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w wykonywanym dotychczasowo zawodzie.

Kursy zawodowe Warszawa

Podniesienie własnych kompetencji z całą pewnością będzie doskonałym posunięciem. Pozwala bowiem poczuć się na rynku pracy pewnie i swobodnie. Nowe umiejętności warto nabywać w wykwalifikowanych ośrodkach, pod okiem odpowiednio przygotowanej kadry dydaktycznej. To wszystko znaleźć można w Warszawskim Centrum Edukacyjnym, działającym na runku od ponad 25 lat. Praktyczne umiejętności i wysokie kompetencje zdobyte w trakcie odbywania kursu, zaprocentują w przyszłej karierze zawodowej. Warto zadbać o swój osobisty rozwój.

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...