KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY

W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski.

Kurs na maszynistę kolejowego kierowany jest do osób, które nie boją się podjąć nowych wyzwań oraz chcą sprawdzić się w nowej roli, co umożliwi zapis na kurs kolejowy w Warszawskim Centrum Edukacyjnym. Kurs przygotowawczy dostosowany jest do potrzeb uczestników, co oznacza, że może odbywać się zarówno online, jak i na miejscu. Kursy rozpoczynamy przeciętnie raz na trzy miesiące

 

 

KOLEJNA EDYCJE

25 czerwca, 10 lipca, 24 września, 17 grudnis 2022

zdalnie lub stacjonarnie decydują słuchacze, liczba miejsc ograniczona

NAJNIŻSZA NA RYNKU CENA

przy zapisie tylko 200 zł opłaty rezerwacyjnej, a przy zapisie i wpłacie pierwszej raty ma miesiąc przed rozpoczęiem kursu:

łączna cena - 4200,- zł

 

Słuchaczom spoza Warszawy oferujemy noclegi w bardzo dobrej cenie !!!

Współpracujemy z przychodnią MULTIMED, Warszawa, ul. Grochowska 234/240, tel. 22 6364774 gdzie nasi słuchacze obsługiwani są w pierwszej kolejności !!!

linie bezpośrednie: 601355476, 601222880, infolinia 22 6206750

Doskonałe perspektywy dla maszynistów - zapoznaj się koniecznie::

https://www.money.pl/gospodarka/koleje-maja-problem-coraz-bardziej-brakuje-maszynistow-6452997174253697a.html

 

Kurs maszynisty – dla kogo?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
  • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Kurs na licencję maszynisty realizujemy w systemie weekendowym w wymiarze 16 dwudniowych sesji /sobota-niedziela/, część z nich możemy prowadzić w systemie zdalnym. Stacjonarne odbywają się w centrum konferencyjnym Groman w Sękocinie Starym, a zajęcia prowadzą doświadczeni posiadający wymagane kwalifikacje pracownicy spółek kolejowych. Wiedzę przekazujemy w sposób profesjonalny, precyzyjnie przybliżając tajniki pracy na kolei zwaracając szczególną uwagę na znajomość zasad BHP.

 

Aby zostać uczestnikiem kursu należy:

- pobrać formularz zgłoszenia na kurs, wypełnić go i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesłać pocztą do siedziby Matel Service, 02-388 Warszawa, ul. Lutniowa 23 lok. 205 albo też skontaktować się z jednym z podanych na naszej stronie telefonem,

- przy zapisie należy dokonać wpłaty na konto WCE Matel Service Sp. z o.o. nr.  53 1600 1286 1804 4489 3000 0001 opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 200 zł, a przed kursem uzupełnić ją do poziomu zaliczki/I raty - 1500 zł.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/images/regulamin.doc

Uruchomienie kursów uzależnine jest od zebrania się grup min. 15-osobowych. Kurs kwalifikacyjny na licencję maszynisty  i kursy kwalifikacyjne dla innych pracowników transportu kolejowego organizujemy we współpracy z firmą JMS. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.

 

  • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE dla specjalności:
  • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  • TECHNIK ELEKTROENERGETYK TRANSPORTU SZYNOWEGO
  • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe przygotowujące do uzyskania dyplomu Technika
(więcej ) - to kursy realizowane w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które zlikwidowało dotychczasową możliwość kształcenia dorosłych w szkołach policealnych większości kierunków, w tym kolejowych. Stworzyło natomiast możliwość przystąpienia do egzaminów kwalifikacyjnych przed Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi po ukończeniu specjalnych kwalikacyjnych kursów kwalifikacyjnych.

Kursy prowadzimy w grupach co najmniej 15 osobowych i nie muszą one rozpoczynać się we wrześniu. Muszą natomiast się one kończyć co najmniej 1 miesiąc przed wyznaczonymi przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne terminami egzaminów //styczeń/luty, czerwiec//.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zastąpiły prowadzone przez Warszawskie Centrum Edukacyjne od 2008 roku Kolejowe Technikum Uzupełniające i Szkoła Policealna dla Dorosłych Matel Service w Warszawie kształcące Techników: Dróg i Mostów Kolejowych, Elektroenergetyków Transportu Szynowego oraz Transportu Kolejowego (więcej). - szkoły zlikwidowane w związku ze zmianą podstawy programowej.

 

 

 

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...