LICENCJA MASZYNISTY

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

KURS KWALIFIKACYJNY - STACJONARNIE I ZDALNIE

W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski.

Kurs na maszynistę kolejowego kierowany jest do osób, które nie boją się podjąć nowych wyzwań oraz chcą sprawdzić się w nowej roli, co umożliwi zapis na kurs kolejowy w Warszawskim Centrum Edukacyjnym. Kurs przygotowawczy dostosowany jest do potrzeb uczestników, co oznacza, że może odbywać się zarówno online, jak i na miejscu. Kursy rozpoczynamy przeciętnie raz na trzy miesiące.

kolejne edycje

24 września 2022; 17 grudnia 2022
zdalnie lub stacjonarnie decydują słuchacze, liczba miejsc ograniczona

NAJNIŻSZA NA RYNKU CENA
przy zapisie tylko 200 zł opłaty rezerwacyjnej, a przy zapisie i wpłacie pierwszej raty do:
25 maja 2022 – łączna cena – 4200,- zł

Słuchaczom spoza Warszawy oferujemy noclegi w bardzo dobrej cenie !!!

Współpracujemy z przychodnią MULTIMED, Warszawa, ul. Grochowska 234/240, tel. 22 6364774 gdzie nasi słuchacze obsługiwani są w pierwszej kolejności !!!

ZAPISZ SIĘ NA KURS !!!

Zapisać się na kurs możesz telefonicznie:

linie bezpośrednie: 601355476, 601222880, infolinia 22 6206750

lub wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres matel.service@wce.pl

0
LAT NA RYNKU szkoleniowym
0
zorganizowanych kursów
0
przeszkolonych kursantów
0
wydanych licencji maszynisty

Kurs maszynisty – dla kogo?

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która:

  • nie była karana za przestępstwo umyślne,
  • ukończyła 18 lat,
  • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • spełnia odpowiednie wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne,
  • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Kurs na licencję maszynisty realizujemy w systemie weekendowym w wymiarze 16 dwudniowych sesji /sobota-niedziela/, część z nich możemy prowadzić w systemie zdalnym. Stacjonarne odbywają się w centrum konferencyjnym Groman w Sękocinie Starym, a zajęcia prowadzą doświadczeni posiadający wymagane kwalifikacje pracownicy spółek kolejowych. Wiedzę przekazujemy w sposób profesjonalny, precyzyjnie przybliżając tajniki pracy na kolei zwaracając szczególną uwagę na znajomość zasad BHP.

jak zostać uczestnikiem kursu

  • pobrać formularz zgłoszenia na kurs, wypełnić go i przesłać na adres matel.service@wce.pl lub przesłać pocztą do siedziby Matel Service, 02-388 Warszawa, ul. Lutniowa 23 lok. 205 albo też skontaktować się z jednym z podanych na naszej stronie telefonem,
  • przy zapisie należy dokonać wpłaty na konto WCE Matel Service Sp. z o.o. nr.  53 1600 1286 1804 4489 3000 0001 opłaty rezerwacyjnej wynoszącej 200 zł, a przed kursem uzupełnić ją do poziomu zaliczki/I raty – 1500 zł.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/images/regulamin.doc

Uruchomienie kursów uzależnine jest od zebrania się grup min. 15-osobowych. Kurs kwalifikacyjny na licencję maszynisty  i kursy kwalifikacyjne dla innych pracowników transportu kolejowego organizujemy we współpracy z firmą JMS. Podstawą prawną jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 lutego 2011 w sprawie licencji maszynisty oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe.