Licencja maszynisty - kurs kwalifikacyjny /298 godzin/ - 4500 pln /4200 przy wpłacie I raty w wyznaczonym terminie/,

możliwość opłat ratalnych, przy zapisie opłata rezerwacyjna 200 pln, do rozpoczęcia kursu I rata - 1500 pln, czas trwania ok 4 miesięcy, wszystkie weekendy

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

technik transportu kolejowego /dwa kursy A44 i A45 - ok. 1200 godzin/

przy zapisie na każdy z kursów wpłata 1500 pln, czas trwania A.44 - 17 miesięcy przy dwu weekendowych zjazdach w miesiącu, A.45 - 8 miesięcy przy dwu zjazdach w miesiącu. Czesne za każdy miesiąc nauki 250 pln.

technik elektroenergetyk transporu szynowego

technik dróg i mostów kolejoywch

 

Kwalifikowany pracownik ochrony /245 godzin/ - 1350 pln

Kurs doskonalący kwalifikowanego pracownika ochrony /40/ godzin, obowiązkowy co 5 lat/ - 450 pln

 

Kursy organizowane są dla grup liczących minimum 15 słuchaczy, cena kursu, w którym uczestniczy mniej niż 15 osób może ulec podwyższeniu, cena kursu może się zmienić w trakcie jego trwania w przypadku spadku ilości słuchaczy poniżej 15, opłaty za kursy mogą być rozkładane na raty. Przy zapisie obowiązuje wpłata całej kwoty lub pierwszej raty wynoszącej minimum 30 % ceny. ...
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem prowadzenia kursów na:
http://www.wce.pl/www3/images/1/regulamin_kursow.doc


Opłata za egzaminy kwalifikacyjne w cenie kursów/, egzaminy poprawkowe 500 zł, egzaminy eksternistycznie jeśli występują 700 zł.


WCE Matel Service Sp. z o.o.

53 1600 1286 1804 4489 3000 0001


Szkolenia związane z bezpieczeństwem osób, mienia, instytucji, organizacji gospodarczych, finansowych, szkolenia doskonalące dla pracowników ochrony, szkolenia z zakresu zarządzania i sprzedaży, szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej w biznesie, imprezy integracyjne dla firm – szkolenia - ceny wg indywidualnych uzgodnień.


Powyższe opłaty mają charakter nominalny. Mogą się one różnić wysokością w zależności od wielkości grup i lokalizacji.