Kursy doszkalające dla pracowników ochrony

Zapisz się już dziś

Kursy doszkalające dla pracowników ochrony

Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki oświatowe, które potwierdzają uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie ochrony osób i mienia, minimalnego zakresu programów kursów pracowników ochrony fizycznej pierwszego i drugiego stopnia oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminów i trybu ich składania, składu komisji egzaminacyjnej i sposobu przeprowadzania egzaminu, Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

Prowadzimy następujące kursy i szkolenia

 • kurs pracowników ochrony bez wymogu posiadania licencji
 • kurs pracowników ochrony bez wymogu posiadania licencji
 • kurs dla członków załóg interwencyjnych
 • kurs detektywów sklepowych
 • licencyjny kurs wyszkolenia strzeleckiego
 • licencyjny kurs samoobrony i technik interwencji
 • szkolenia doskonalące pracowników ochrony osób
 • szkolenia doskonalące pracowników ochrony obiektów
 • szkolenia doskonalące pracowników ochrony konwojów
 • szkolenia doskonalące samoobrony i technik interwencji
 • strzeleckie szkolenia doskonalące
 • angielski w branży ochrony
 • szkolenia BHP dla pracowników ochrony /wstępne ogólne i stanowiskowe, podstawowe ogólne, okresowe, podstawowe ogólne i okresowe dla pracodawców
 • budowa portretu psychologicznego sprawcy
 • czynniki i aspekty psychologiczne pracownika ochrony w postępowaniu na miejscu zdarzenia przestępstwa. Wybrane elementy kryminalistyki
 • zachowanie pracowników ochrony w sytuacjach kryzysowych
 • inne z opracowaniem indywidualnych programów
Kurs doszkalający kwalifikowanego pracownika ochrony

Terminy najbliższych kursów

16 GRUDNIA 2023

Wieloletnie doświadczenie

Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.
Kursów licencyjnych pracowników ochrony przeprowadziliśmy od 1997 roku ponad 500, a nasi absolwenci uzyskują bardzo wysoką zdawalność na egzaminach przed komisjami Komend Wojewódzkich Policji – m.in. w dniach 7 – 8.09.2011 roku do egzaminu w Mazowieckiej Komendzie Wojewódzkiej w Radomiu przystąpiło czterech naszych absolwentów – wszyscy zdali; do egzaminów w dniach 11-13.07.2012 w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie przystąpiło 5 naszych absolwentów – 4 zadało, do egzaminów w dniach 6-7.08.2012 w Komendzie w Radomiu przystąpiło 2 naszych absolwentów – zdali obaj.

Kurs udoskonalający dla pracowników ochrony – WCE MATEL SERVICE

Ważne, a z czasem niezbędne okazuje się dalsze rozwijanie kwalifikacji zawodowych. Dostrzegając potrzebę nieustannego poszerzania wiedzy w dziedzinie ochrony, wychodzimy do Państwa z bogatą ofertą szkoleń specjalistycznych, a szczególnie kursu doskonalącego na wykwalifikowanego pracownika ochrony.

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony daje możliwość wdrożenia do pracy niezbędnych umiejętności, takich jak:

 • rejestrowanie zdarzeń w obiekcie
 • patrolowanie terenu,
 • nadzorowanie przestrzeni obiektu.

Kurs doskonalący pracowników ochrony zapewnia zdobycie i przyswojenie niezbędnej wiedzy interdyscyplinarnej z rozmaitych zakresów, np. kryminalistyki, samoobrony, metody działania i zachowania w sytuacjach kryzysowych, zaznajomienia się z elementami psychologii (portret psychologiczny sprawcy), czy też konwojowania gotówki. To tylko kilka dziedzin, z których korzysta  pracownik ochrony. Każde szkolenie ma na celu przygotować kursanta w taki sposób, aby stał się specjalistą swojej wąskiej dziedziny i czuł się pewnie w powierzonej mu pracy.

Pieczę nad opieką merytoryczną kursu stanowią osoby wysoko wykwalifikowane, dlatego nasza oferta edukacyjna przekazywana jest rzetelnie, tak, aby przyszły pracownik został przygotowany jak najefektywniej do zawodowej ochrony. Nasza firma przygotowująca szkolenia ochrony cieszy się zaufaniem wśród uczestników, jak i absolwentów kursu, którzy oprócz deklaracji wysokiej zdawalności egzaminów, zapewniają satysfakcję z wykonywanej pracy.

Zadzwoń

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat proponowanych kursów.

Napisz

Napisz wiadomość do nas – służymy fachowym doradztwem.