Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zlikwidowało możliwość zdobywania wykształcenia przez dorosłych w dotychczasowej formie, w technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych większości kierunków, w tym prowadzonych przez nas kolejowych. Działalność naszych szkół na kierunkach kolejowych ulega więc wygaszeniu i zakończy się w przypadku kolejowego technikum uzupełniającego w lutym 2014 roku, a kolejowej szkoły policealnej w czerwcu 2013 roku.
Jednocześnie cytowane rozporządzenie wprowadziło możliwość uzyskiwania przez dorosłych dyplomów techników poprzez przygotowanie się na KWALIFIKACYJNYCH KURSACH ZAWODOWYCH. Prowadzenie tych kursów rozpoczęliśmy w dniu 13 października 2012 roku...więcej