SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE

W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie:

Wybrane zagadnienia psychologii ogólnej
zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych zmiennych w rzeczywistych sytuacjach

Teoria komunikacji: perswazja i obrona przed manipulacją
wyrobienie u słuchaczy umiejętności analizowania własnych poczynań komunikacyjnych w kategoriach skuteczności i nieskuteczności

Rozumowanie i argumentacja
doskonalenie umiejętności technicznych w zakresie kontroli poprawności rozumowań

Psychologiczne aspekty zarządzania ryzykiem
zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami psychologii oceny i podejmowania ryzyka

Negocjacje
poznanie metod i narzędzi przygotowania się do negocjacji

Psychologia zachowań konsumenckich: jak sprzedawać?
przyswojenie przez słuchaczy wiedzy na temat tego, co się dzieje w umyśle ludzkim przy nabywaniu dóbr i usług

Behawioralna teoria decyzji
przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat tego, w jaki sposób przebiega proces podejmowanie decyzji (osobistych, konsumenckich, politycznych i innych), jak gromadzone i wykorzystywane są informacje w tym procesie, w jaki sposób tworzone są oceny, jakie są zasady (reguły) wybierania.

Psychologia rynków finansowych
Jak wykorzystać odkrycia psychologii poznawczej do skutecznego inwestowania na rynkach finansowych

Szkolenie umiejętności kierowniczych
uświadomienie uczestnikom zagrożeń związanych z posiadaniem władzy. Słuchacze poznają bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania

Psychologia organizacji i przywództwa
zapoznanie słuchaczy z zasadami zarządzania organizacjami i funkcjonowania grup oraz ze specyficznymi umiejętnościami przywódczymi, czyli jak budować zaufanie i zaangażowanie

Zarządzanie ryzykiem
przyswojenie przez słuchaczy podstawowych pojęć z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej niezbędnych do zrozumienia i stosowania współczesnych metod zarządzania ryzykiem

Wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, etykieta i budowanie relacji w biznesie
poznanie zasad protokołu w biznesie w porównaniu z tradycyjną etykietą towarzyską - świadomość różnic. Poszerzenie umiejętności interpersonalnych pomocnych w kontaktach służbowych, na przyjęciach z udziałem klientów, gości honorowych

Trening umiejętności menedżerskich
zajęcia z zakresu umiejętności menedżerskich mają na celu dostarczenie uczestnikom okazji do zdobycia wiedzy na temat kluczowych umiejętności menedżerskich, analizy własnych umiejętności w zakresie zarządzania oraz ich doskonalenia z wykorzystaniem technik ćwiczeniowych

Dylematy społeczne
przedstawienie najczęstszych dylematów społecznych (relewantnych do biznesu) i sposobów ich rozwiązywania

Praktyka Public Relations
przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy na temat różnic w interesach stron zaangażowanych w przekazywanie informacji nt. firm

Psychologia zarządzania zasobami ludzkimi
przedstawienie działań (w szczególności oddziaływań psychologicznych) składających się na system Zarządzania Zasobami Ludzkim (ZZL) w organizacji

Planowanie kampanii marketingowej
ukazanie specyfiki marketingowego podejścia do organizacji oraz przedstawienie szczegółowych modeli projektowania i prowadzenia kampanii


Szkolenia przeznaczone są dla grup zamkniętych i realizowane w 2 – 3 dniowych warsztatach. Możemy realizować na terenie całego kraju. Dysponujemy kadrą instruktorsko - trenerską gwarantującą atrakcyjny i merytoryczny przebieg zajęć - na życzenie przedstawiamy ich noty biograficzne.

Deklarujemy gotowość dyskusji nad zmianą tez programowych oferowanych szkoleń, jak również przygotowania kolejnych propozycji. Po zakończeniu zajęć, na życzenie uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia potwierdzające ich udział w szkoleniu oraz jego tematykę i czas przeznaczony na realizację.

Cena dnia szkoleniowego to około 3 800 zł netto.

Na przestrzeni minionych lat w ramach różnych form, przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy pracowników różnych branż.

 

Szkolenia Psychologia w biznesie – dlaczego z nami?


Program prowadzonego przez nas szkolenia z psychologii biznesu został tak przygotowany, aby pogłębić zdobyte umiejętności i zarazem zapoznać kursantów w z nowymi możliwościami rozwoju.

Sztuka prowadzenia sporów (erystyka) to podstawa, żeby skutecznie prowadzić negocjacje z kontrahentami zewnętrznymi i by rozwijać organizację od wewnątrz. Na szkoleniu wiele czasu poruszamy tematyce związanej z doborem argumentów – stawiamy nacisk nie tyle na krótkofalową skuteczność, ale na dłuższą perspektywę. Wiemy, że biznes opiera się nie tylko na bieżących, nawet spektakularnych wynikach, ale też na utrzymywaniu dobrych relacji. I te umiejętności przekazujemy podczas szkolenia z psychologii biznesu.Psycholog biznesu dzieli się wiedzą dotyczącą mechanizmów zachowań pracowników, kontrahentów i klientów.

Oczywiście tematyka podczas szkoleń dobierana jest do wymogów konkretnych branż i zleceniodawców. Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników będzie bogatszy o kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Motywacja pracowników (indywidualna i
grupowa), reagowanie na sytuacje kryzysowe, trening umiejętności menedżerskich, szkolenie z zakresu podnoszenia umiejętności kierowniczych, psychologia ryzyka, wiedza o marketingu i PR – poznanie czy pogłębienie wiedzy z tych zakresów przełoży się na poprawę stosunków międzyludzkich i tym samym na zwiększone profity oraz rozwój firmy.

Opracowując plan każdego szkolenia, starannie dobieramy tematykę i zakres do profilu działalności firmy i do uczestników. Chętnie korzystamy z otrzymanych informacji, gwarantując dyskrecję

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...