SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA

/jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/


Cel szkoleń:
przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania czynności przedmedycznych w sytuacjach urazowych oraz ratujących życie, a także korzystania z dostępnego sprzętu i środków opatrunkowych.


Zakres tematyczny szkoleń:
podstawy organizacyjno-prawne; wstępna ocena stanu osoby poszkodowanej;  postępowanie z osobą nieprzytomną; zatrzymanie podstawowych funkcji życiowych krążenia i oddechu; resuscytacja krążeniowo oddechowa; zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zranień bądź krwawień tętniczych i żylnych, omdleń, oparzeń i porażeń; urazy układu kostnego – złamania, zwichnięcia, skręcenia; postępowanie przy zadławieniach, oparzeniach, omdleniu, zmiażdżeniach, ciałach obcych, udarach cieplnych, drgawkach, porażeniu prądem elektrycznym, utonięciach; pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska, praktyczne opatrywanie ran, unieruchomienie kończyn, wykonywanie sztucznego oddychania; pośredniego masażu serca, apteczka - zasady prowadzenia, zestaw zaopatrzenia, wyposażenie, zasady ewakuacji osób imienia.

Zakres obejmuje czynności proste możliwe do wykonania za pomocą ogólnie dostępnych środków. Podstawa szkoleniową są procedury służb ratowniczych oraz wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.


Organizacja szkoleń:

  • metodologia: prelekcja; pokazy; symulacje sytuacyjne; zajęcia praktyczne; trening,
  • grupy szkoleniowe do 20 osób,
  • czas szkolenia wynosi od 6 jednostek lekcyjnych.
  • podczas zajęć wykorzystywane są: prezentacje multimedialne i filmy instruktażowe, manekiny do nauki resuscytacji, zestawy opatrunkowe, podstawowe zestawy do symulacji urazów, symulacji ran, materace /maty/ do nauki pozycji ułożeniowych, apteczki, materiały instruktażowe dla słuchaczy,
  • słuchacze otrzymują zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach spełniających wymogi:
    • art. 2091 §1 pkt. 2 Kodeksu Pracy w zakresie osób wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz
    • §44 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie osób, które mogą zajmować się apteczkami w zakładzie pracy.


Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich osób mogących znaleźć się w sytuacji konieczności udzielenia poszkodowanym pierwszej pomocy przedmedycznej, a zespołem je realizującym kieruje absolwent Podyplomowego Studium Medycyny Ratunkowej – Akademii Medycznej w Poznaniu, ratownik, instruktor pierwszej pomocy z elementami medycyny ratunkowej, trener w zakresie ochrony ludności, instruktor Europejskiej Rady Resuscytacji BLS-AED,.

 

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej WCE MATEL SERVICE

 

Czym jest pierwsza pomoc?

Każdy świadek zdarzenia (niezależnie czy będzie to wypadek drogowy, wypadek przy pracy czy zasłabnięcie na przystanku autobusowym), w którym ucierpi inna osoba, ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej. Do pierwszej pomocy przedmedycznej można zaliczyć wszelkie działania, jakie przeprowadza się, aby uratować komuś życie. Czynności te (np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa) wykonywane są do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia ratownika medycznego lub lekarza.

Do kogo skierowany jest kurs pierwszej pomocy?

Z kursu pierwszej pomocy przedmedycznej może skorzystać każdy, kto chce zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę na temat metod udzielania pomocy osobom poszkodowanym m.in. w wypadkach komunikacyjnych. Z naszej oferty szkoleniowej mogą skorzystać zarówno osoby, które nigdy wcześniej nie spotkały się z zagadnieniem pierwszej pomocy przedmedycznej, jak i ci, którym zależy na weryfikacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności. Pamiętaj, że i Ty możesz znaleźć się w sytuacji, w której to tylko i wyłącznie od

Twojej szybkiej reakcji będzie zależało, czy uda się uratować czyjeś życie.

Dlaczego warto odbyć kurs pierwszej pomocy?

Zdarzeń losowych nie da się przewidzieć.  Można pokusić się o parafrazę słów napisanych przez Stephena Kinga, który uważał, że zakładając jak najlepszy rozwój wypadków, należy zawsze liczyć się z najgorszym scenariuszem. Można też posłuchać mądrości ludowych, które podkreślają, że człowiek przezorny jest zawsze przygotowany. Równie dobrze można pójść za głosem rozsądku – osoba posiadająca wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z konkretnej dziedziny jest w stanie zachować zimną krew nawet w najbardziej nieprzewidzianych sytuacjach. Chcesz wiedzieć, jak skutecznie pomóc swoim bliskim w sytuacjach zagrażających ich życiu? Zapisz się na kurs pierwszej pomocy!

Szkolenie z pierwszej pomocy

Najlepszą formą zdobywania wiedzy z pierwszej pomocy przedmedycznej jest specjalistyczne szkolenie prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Kameralne grupy (w szkoleniu bierze udział max. 20 osób) sprzyjają szybszemu przyswajaniu przekazywanych informacji. Każdy z kursantów otrzyma zaświadczenie o odbytym kursie.

Kurs pomocy przedmedycznej

Kurs pomocy przedmedycznej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Wiedza przekazywana jest kursantom w formie przystępnej prelekcji. Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania, któryś z poruszanych tematów okaże się nie do końca zrozumiały, to w każdej chwili możesz poprosić osobę prowadzącą szkolenie o doprecyzowanie zagadnienia. Podczas ćwiczeń praktycznych będziesz mieć okazję m.in. do tego, aby przećwiczyć na specjalnym manekinie resuscytację krążeniowo-oddechową.

Kursy

KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY I INNE KURSY KWALIFIKACYJNE DLA STANOWISK RUCHU KOLEJOWEGO
KURSY KOLEJOWE: LICENCJA MASZYNISTY W dzisiejszych czasach jeden zawód to za mało, aby czuć się pewnie na rynku pracy. Niewątpliwie warto zainwestować w siebie, poszerzyć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie w zawodzie maszynisty. To praca nie tylko dla miłośników kolei, lecz także dla wszystkich tych, którzy chcą wykonywać pracę stabilną, czy też podziwiać widoki pięknej Polski. Kurs na...
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima...
KURSY OCHRONY: KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY
KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań...
KURSY OCHRONY: SŁUŻB PORZĄDKOWYCH IMPREZ MASOWYCH
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INSTYTUCJI
Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw wydawanych przez szkoły i inne placówki...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
SZKOLENIA Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ   SZKOLENIA Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ ORAZ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO Z EWAKUACJĄ LUDZI I MIENIA /jak radzić sobie w sytuacji konieczności udzielenia pomocy osobie rannej, poszkodowanej, nawet znajdującej się w stanie zagrożenia życia/ Cel szkoleń:przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznego wykonywania...
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY
SZKOLENIA DOSKONALĄCE DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 sierpnia 1998 r. W sprawie rodzajów dyplomów i świadectw...
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I SPRZEDAŻY
W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu zarządzania i sprzedaży: Zarządzanie zorientowane na rezultaty jak osiągać założone rezultaty biznesowe i realizować plany, przekonywać i motywować podwładnych w trakcie rozmowy o planach i efektach, rozmawiać z podwładnymi, by zachęcić ich do szukania rozwiązań, oceniać pracę...
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAKTYCZNEGO WYKORZYSTANIA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ W BIZNESIE W efekcie współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Dorosłych „BROKER–bis” przedstawiamy pakiet szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystanie wiedzy psychologicznej w biznesie: Wybrane zagadnienia psychologii ogólnejzapoznanie słuchaczy z podstawowymi zmiennymi psychologicznymi i pokazanie działania tych...
IMPREZY I SZKOLENIA INTEGRACYJNE DLA FIRM
   Organizacja imprez integracyjnych, kursów i konferencji oraz przygody ze sportem i rekreacją, wypełnionych programem szkoleniowym, rozrywkowym /w zakresie pełnej oferty rynkowej/ i kulinarnym. Oferowane przez nas szkolenia integracyjne obejmują kompletny zakres kompetencji z wybranej dziedziny. Zatrudniamy fachowców z dużym doświadczeniem w branży, którzy w sposób przystępny i skuteczne przekażą...
TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
Rynek pracy w najbliższych latach potrzebować będzie specjalistów związanych z szeroko pojętym transportem. Na najbliższe dekady planowany jest dalszy rozwój infrastruktury kolejowej, co ma związek zarówno z przewozem osób, jak również towarów. Kolejnictwo będzie się nie tylko rozrastać, ale też będzie poddawane modernizacjom. Na etaty mogą więc liczyć osoby odpowiedzialne za organizowanie...
TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH
  Pośród branż, które będą rozwijać się przez najbliższe lata i dekady, na uwagę zasługuje kolejnictwo. Według długofalowych planów w Polsce nadal będzie rozwijana sieć przewozów pasażerskich oraz towarowych. Zapotrzebowanie jest i będzie zarówno na osoby zajmujące się obsługą ruchu pasażerskiego i towarowego, jak również na fachowców od zagrożeń czy wykonawców dokumentacji przetargowej. Technik...
TECHNIK TRANSPORTU SZYNOWEGO
Technik energetyk transportu szynowego to zawód pozwalający szukać zatrudnienia zarówno na kolei, jak również w firmach zajmujących się obsługą taboru tramwajowego. Osoba ta jest odpowiedzialna między innymi za wykonywania następujących zadań zawodowych, wykonywania przeglądów, naprawy maszyn czy naprawy transportu szynowego. W związku z polityką transportową na najbliższe dekady, w tym na...
KURSY DETEKTYWISTYCZNE: LICENCJA DETEKTYWA
Celem kursu na licencję detektywa jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności umożliwiających świadczenie usług detektywistycznych w aktualnie obowiązującym stanie przepisów prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz stworzenie im możliwości ubiegania się o uzyskanie licencji detektywa. KOLEJNA EDYCJA od 18 grudnia 2021 /8 stycznia 2022/ cena kursu 1500 zł Kurs realizowany jest w...