Psychologia w biznesie

psychologia w biznesie

Dlaczego warto skorzystać z kursu psychologia w biznesie?

Szkolenie Psychologia w biznesie skierowane jest do osób, które chcą podejmować efektywne działania w biznesie, wykorzystując znajomość psychologii działań ludzkich. Szeroki zakres zagadnień obejmujący psychologię zachowań konsumenckich, szkolenie kadry kierowniczej, Public Relations czy elementy zarządzania i marketingu pozwala na doskonałe zastosowanie wiedzy w każdej branży, pozwalając na umacnianie własnej firmy i rozwój kadry pracowniczej.

Czym zajmuje się psychologia biznesu?

Psychologia biznesu dąży do zrozumienia zachowań człowieka w szeroko rozumianym biznesie, zarówno przy organizacji procesu zakupowego, jak zachowań konsumpcyjnych. Oznacza to, że istotne dla prowadzenia biznesu są zarówno relacje między pracownikami i zarządzanie nimi, jak i relacje między firmą, a konsumentem. Ogólne zagadnienia z obszaru psychologii (motywacje, emocje, potrzeby itp.) łączone są ze szczegółowymi tematami z zakresu biznesu. Należą doi nich min. doradztwo zawodowe, zarządzenie ryzykiem czy umiejętności menadżerskie.

Umiejętności nabywane w trakcie szkolenia

Szkolenie oprócz części teoretycznej zawierającej tematy z dziedziny psychologii ogólnej. Nastawione jest na praktyczne przygotowanie z zagadnień psychologii konsumenta, jak i tworzenie wykwalifikowanych kadr. Uczy poprzez elementy coachingu, mentoringu, sposobów na tworzenie lidera, prowadzenie negocjacji i podejmowania decyzji. Kurs przygotowuje do sprawnego zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Doskonali także w zakresie podejmowania właściwego doboru kadr i ich szkolenia dla większej efektywności zespołu.

Szkolenie Psychologia w biznesie pozwala na skuteczne podejmowania działań marketingowych. Jest efektem zaznajomienia się z psychologią sprzedaży, wpływu marketingu na konsumenta i poznania technik perswazji. Nabyte podczas szkolenia umiejętności mają za zadanie pomagać w pokonywaniu trudności w kontaktach interpersonalnych między kadrą pracowniczą. Pomogą także skutecznie działać na rzecz zwiększania wydajności pracowników i strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Uczestnicy szkolenia potrafią efektywniej zarządzać pracą własną i zadaniami na rzecz firmy, co znajduje odzwierciedlenie w osiąganych wynikach .

Perspektywy zawodowe

Szkolenie Psychologia w biznesie skierowane jest do osób zainteresowanych psychologicznymi mechanizmami budowania biznesu. W szczególności kierowane jest do przyszłych menedżerów, osób mających zmysł analityczny/. Będzie też odpowiednie dla osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu marketingu, postrzegania wpływu wartości pieniądza i wdrażania zmian w zakresie kadr. Szkolenie przygotowuje na zatrudnienie w działach HR firm, na stanowiskach operacyjnych i menadżerskich. Z pewnością będzie również przydatne w agencjach reklamowych i PR, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach pracy i w działach sprzedaży.