Kwalifikowany pracownik ochrony

Zapisz się na kurs

Kurs ochrony kwalifikowany pracownik ochrony

KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY /245 godzin/ to podstawowy krok w przygotowaniu profesjonalnego pracownika ochrony i główny z oferowanych dla branży /w pakiecie kursy ochrony/, kurs umożliwiający uzyskanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zastąpił dawne licencje I i II stopnia i daje możliwość wykonywania m.in. takich zadań jak ochrona osób, konwojowanie wartości pieniężnych, czynności związanych z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni palnej, czy kierowania zespołami pracowników ochrony. Kwalifikowani pracownicy ochrony to elita branży, wynagradzana znacznie wyżej niż pracownicy ochrony zajmujący się zwykłym dozorem mienia, posiadająca od nich znacznie większe uprawnienia ale też wiedzę i umiejętności praktyczne.

Kurs doszkalający kwalifikowanego pracownika ochrony

Terminy najbliższych kursów

16 GRUDNIA 2023

Kurs realizowany w formie zajęć stacjonarnych i praktycznych obejmuje:

Blok ogólnoprawny:

 • wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego,
 • wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy,
 • wybrane zagadnienia psychologii,
 • zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.

Zagadnienia ochrony osób i mienia:

 • taktyka wykonywania zadań ochrony osób,
 • taktyka wykonywania zadań ochrony mienia,
 • zakres pojęcia ochrona mienia,
 • ochrona transportowanych wartości pieniężnych,
 • i elektroniczne systemy zabezpieczeń.

Samoobrona i techniki interwencji:

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony /40 godzin/ kurs obowiązkowy dla wszystkich kwalifikowanych pracowników co 5 lat, obejmujący:

Aktualny stan prawny w zakresie:

 • ustawy o ochronie osób i mienia,
 • ustawy o broni i amunicji,
 • uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony …,
 • odpowiedzialności karnej i cywilnej pracownika ochrony,

Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
wyszkolenie strzeleckie
samoobrona i techniki interwencji

Działalność dydaktyczną prowadzimy na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, uwzględniając stan prawny wynikający z Ustawy o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997 r., Ustawy o usługach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r., Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r., /wszystkie z późniejszymi zmianami/ oraz aktów wykonawczych do tych ustaw a także innych przepisów związanych z szeroko pojętą dziedziną bezpieczeństwa.

Oddajemy Wam do dyspozycji bogate, wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Trzon naszej kadry dydaktycznej stanowią pracownicy naukowi, wykładowcy i instruktorzy resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Od początku istnienia w ramach różnych form dydaktycznych, w zakresie podstawowym i uzupełniającym przeszkoliliśmy ponad 50 tys. pracowników ochrony, konwojentów, strażników oraz osób funkcjonujących w warunkach szczególnego zagrożenia.

W ramach wcześniej obowiązujących przepisów przeprowadziliśmy od 1997 roku ponad 500 kursów licencyjnych pracownika ochrony, a progi naszych szkół policealnych dla dorosłych kształcących w zawodzie technik fizycznej ochrony osób i mienia opuściło ponad 1000 absolwentów tej specjalności.

Pracownik ochrony to nie tylko zawód, który zdobywa się przez nabywanie doświadczenia. Do jego wykonywania potrzebne są kwalifikacje potwierdzone odpowiednim dokumentem. Zdobywa się je m. in. przez uczestnictwo w specjalistycznym kursie w zakresie ochrony osób i mienia. Ukończenie kursu umożliwia wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zdobycie takich kwalifikacji podnosi wartość na rynku pracy, ponieważ nie każda osoba posiada takie uprawnienia.

Jak program ma kurs dla kwalifikowanych pracowników ochrony?

Podczas kursu poruszane są wszystkie najważniejsze zagadnienia, które umożliwiają właściwe świadczenie ochrony osób oraz mienia. To pigułka kompleksowej wiedzy, która realnie przydaje się później w trakcie pracy. Kurs rozpoczyna się od ogólnotematycznego bloku, podczas którego uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami, jak wybrane zagadnienia związane ze znajomością przepisów prawa karnego, pracy i cywilnego oraz elementy psychologii, a także udzielania pierwszej pomocy. W dalszej części poruszane są praktyczne aspekty związane z najważniejszymi czynnościami w pracy pracownika ochrony, czyli kwestie ochrony osób i mienia. Nie może też zabraknąć zajęć w zakresie wyszkolenia strzeleckiego oraz znajomości technik interwencji, czyli praktycznego aspektu wykonywania obowiązków zawodowych.

Kwalifikowany pracownik ochrony – WCE MATEL SERVICE

Kształcimy w sposób praktyczny, prezentując wszelkie aspekty w sposób, który przekłada się na późniejszą pracę. Dzięki temu osoby, które zdobyły u nas kwalifikacje, są wysoko cenione i poszukiwane na rynku pracy. Wiedzę przekazuje kursantom wykwalifikowana kadra składająca się z pracowników naukowych, wykładowców i instruktorów resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej. Posiadamy duże doświadczenie, a od początku naszej działalności udało się nam wyszkolić już ponad 50 tys. pracowników ochrony. Działamy praktycznie, przekazując wiedzę w sposób przyjazny i przede wszystkim – skuteczny.

Zadzwoń

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat proponowanych kursów.

Napisz

Napisz wiadomość do nas – służymy fachowym doradztwem.