Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Zapisz się już dziś

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE /KKZ/ zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zastąpiły wcześniejsze technika uzupełniające dla dorosłych i szkoły policealne. Rozporządzenie podzieliło zawody wpisane do klasyfikacji na zawody jedno, dwu i trój kwalifikacyjne oraz określiły minima tematyczne i czasowe prowadzenia kursów. Zgodnie z nowymi przepisami są to kursy niezależne, po skończeniu których i zdaniu egzaminów przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną słuchacze otrzymują dyplom technika określonej specjalności. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE prowadzimy od 13 października 2012 roku. Kursy prowadzone są w systemie zaocznym, w formie dwudniowych zjazdów weekendowych /dwa razy miesiącu/. Nasza kadra dydaktyczna to doświadczeni nauczyciele i instruktorzy, w tym pracownicy największych spółek branży kolejowej.

Technik dróg i mostów kolejowych /nr. podstawy programowej 311207/

K1 – organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych
K2 – organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych
K3 – sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej

Technik elektroenergetyk transportu szynowego /nr. podstawy programowej 311302/

K1 – montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej
K2 – Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Technik transportu kolejowego  /nr. podstawy programowej 311928/

K1 – organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
K2 – planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Technik elektryk  /nr podstawy programowej 311303/
K1 – Montaż in konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych /E.7./
K2 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych /E.8./
K3 – Eksploatacja maszyn, urządzeń in instalacji elektrycznych /E.24./

Na listę uczestników pisujemy chętnych po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, bez egzaminów wstępnych i bez opłaty z tytułu wpisowego.

Rozpoczęcie kursu po zebraniu się grupy min. 15 osób.

Kursy zawodowe dla dorosłych w Warszawie

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są doskonałą odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku pracy. To najlepszy sposób na zdobycie nowych uprawnień i umiejętności. Elastyczny sposób kształcenia, bardzo łatwo połączyć również z dotychczasową pracą zawodową oraz innymi obowiązkami.

Żeby być konkurencyjnym na rynku pracy, należy zwiększać swoją atrakcyjność poprzez ciągły rozwój. Kurs zawodowy jest ku temu doskonałą okazją. Kursy kwalifikacyjne kończą się uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, dzięki czemu zdobyte umiejętności zostają potwierdzone. To istotny element z punktu widzenia potencjalnego pracodawcy oraz zwiększenia swoich szans w procesie rekrutacyjnym. Wykwalifikowany pracownik będzie pożądany w każdym przedsiębiorstwie. Skorzystać mogą również osoby pracujące już w branży, chcąc otworzyć sobie możliwości awansu lub zwiększenia aktualnych zarobków. Kursy zawodowe dają bowiem również możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w wykonywanym dotychczasowo zawodzie.

Kurs ochrony

Kwalifikowany pracownik ochrony

Kurs maszynisty

Kurs na licencję maszynisty

Kurs detektywa

Kurs na licencję detektywa

Kurs ochrony

Kursy służb porządkowych imprez masowych

Kurs ochrony

Szkolenia doszkalające dla pracowników ochrony

Kurs ochrony

Szkolenia związane z bezpieczeństwem osób, mienia, instytucji

Kursy zawodowe Warszawa

Podniesienie własnych kompetencji z całą pewnością będzie doskonałym posunięciem. Pozwala bowiem poczuć się na rynku pracy pewnie i swobodnie. Nowe umiejętności warto nabywać w wykwalifikowanych ośrodkach, pod okiem odpowiednio przygotowanej kadry dydaktycznej. To wszystko znaleźć można w Warszawskim Centrum Edukacyjnym, działającym na runku od ponad 25 lat. Praktyczne umiejętności i wysokie kompetencje zdobyte w trakcie odbywania kursu, zaprocentują w przyszłej karierze zawodowej. Warto zadbać o swój osobisty rozwój.

Zadzwoń

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej na temat proponowanych kursów.

Napisz

Napisz wiadomość do nas – służymy fachowym doradztwem.