Kursy kolejowe z dofinansowaniem

kursy kolejowe z dofinansowaniem

 WCE oferuje kory kolejowe z możliwością dofinansowania

W marcu 2023 nawiązaliśmy współpracę z zewnętrznym podmiotem umożliwiającym naszym słuchaczom pozyskiwanie dofinansowania kursów nawet do 100%. Dofinansowanie kursów kolejowych może być szczególnie korzystne dla tych, którzy chcą rozpocząć karierę w branży kolejowej, ale nie mają wystarczających środków na pokrycie kosztów szkolenia. Dzięki dofinansowaniu kursów kolejowych można pozyskać nowe umiejętności i wiedzę. Przyczyni się to się do poprawy szans na zdobycie lepszych stanowisk w branży kolejowej lub awansu w obecnej pracy.

Możliwości dofinansowania

Proponujemy dofinansowanie kursów kolejowych z następujących funduszy:

KFS to skrót od Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który jest wydzieloną częścią Funduszu Pracy. Fundusz jest finansowany przez pracodawców, którzy odprowadzają do niego określoną kwotę co miesiąc. KFS jest to fundusz, który służy do finansowania szkoleń pracowników w Polsce i podlega Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmują się Urzędy Pracy.

BUR /Baza Usług Rozwojowych/ to system finansowania projektów rozwojowych dla przedsiębiorstw. Stanowi on program oferowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Baza Usług Rozwojowych oferuje dotacje na wsparcie innowacyjnych przedsięwzięć, w tym na szkolenia. PARP jest częścią Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i podlega Ministerstwu Rozwoju i Technologii. Przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmują się tzw. Operatorzy działający na terenie jednego lub kilku województw.

Czy dofinansowanie do kursów jest pewne?

Nie dajemy gwarancji uzyskania dofinansowania, ponieważ uzależnione jest ono od wielu czynników leżących poza nami. Dofinansowanie jest zależne m.in. od ilości posiadanych przez fundusze środków, terminów ogłaszania naborów, procedowania dokumentacji itd.

Warto również zauważyć, że posiadanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności z zakresu kolejnictwa może zwiększyć szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy w tej branży oraz umożliwić awans na wyższe stanowisko. W związku z tym, warto podjąć wysiłek i starać się o dofinansowanie kursów kolejowych.

Zapisz się na kurs już teraz

Kursy kolejowe z dofinansowaniem to doskonała okazja dla osób zainteresowanych pracą w branży kolejowej. Dla osób pracujących w niej z kolei, to szansa by zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny.

Alternatywnie dla dofinansowania istnieje również możliwość uzyskania częściowo umarzalnego kredytu /do 25%/. Tu zainteresowani procedują sami szczegóły pod adresem www.inwestujwrozwoj.pl