Pierwsza pomoc przedmedyczna

pierwsza pomoc przedmedyczna

Na czym polega pierwsza pomoc przedmedyczna?

Na co dzień możemy zetknąć się z trudnymi sytuacjami np. wypadkiem drogowym, zranieniem czy omdleniem drugiej osoby, w których musimy nagle zareagować, podejmując odpowiednie czynności. Od prawidłowego udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej często zależy życie ludzkie, dlatego każdy powinien znać zasady jej przeprowadzenia.

Czym jest pierwsza pomoc przedmedyczna?

Celem pierwszej pomocy przedmedycznej jest podtrzymanie czynności życiowej u poszkodowanego, aż do momentu przybycia służb ratowniczych, które zapewnią specjalistyczną opiekę. Przy nagłym wypadku trzeba podjąć odpowiednie kroki m.in. ocenić sytuację (kto jest poszkodowany, w jakim jest stanie, czy są inne niebezpieczeństwa, które zagrażają jemu i mnie), zbadać podstawowe czynności życiowe (przytomność, oddech, obrażenia), wezwać służby medyczne poprzez wykonanie telefonu na numer 112, w razie konieczności udzielić pierwszej pomocy.

Jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej?

Przy ocenie sytuacji i udzielaniu pomocy ważny jest czas reakcji. Jeżeli osoba jest nieprzytomna i nie oddycha, należy natychmiast podjąć działania, które przywrócą akcję serca i prawidłowe oddychanie. Niedotlenienie prowadzi do uszkodzeń mózgu i do obumarcia jego komórek. Aby do tego nie dopuścić, należy podjąć resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO). Poszkodowany powinien znajdować się w pozycji leżącej, na plecach. Najpierw oczyszcza się jamę ustną i zapewnia drożność, poprzez odchylenie głowy do tyłu. Następnie wentyluje się płuca poprzez wpuszczenie własnego oddechu do płuc poszkodowanego, przy jego zaciśniętym nosie. Klatka piersiowa powinna się lekko podnieść. Wykonujemy dwa wdechy po czym przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej.

Na wysokości 1/3 mostka splatamy dłonie i na wyprostowanych rękach wykonujemy trzydzieści ucisków klatki piersiowej, z częstotliwością 100/min. Następnie powtarzamy czynności, czyli wdechy ratownicze i uciśnięcia. Resuscytację krążeniowo-oddechową prowadzimy do czasu przyjazdu służb medycznych, bądź odzyskania prawidłowego oddechu przez poszkodowanego. Zawsze trzeba pamiętać o własnym bezpieczeństwie i nie udzielać pomocy, jeśli nasze życie mogłoby być zagrożone.

Pierwsza pomoc przedmedyczna obejmuje także inne czynności np. tamowanie krwotoków, poprzez właściwe uciśnięcia kończyn i opatrzenie ran; reagowanie w przypadkach oparzeń lub odmrożeń; asekuracje podczas ataku padaczki; udrożnianie dróg oddechowych podczas zadławienia; pierwszą pomoc przy udarach słonecznych i wyziębieniu.

Ponieważ wypadki mogą zdarzyć się nieoczekiwanie w każdym miejscu, warto jest być odpowiednio przygotowanym, by zareagować prawidłowo. Regulacje prawne mówią o tym, że mamy obowiązek udzielić pomocy, kiedy stajemy się świadkami sytuacji zagrażającej zdrowiu. Nie udzielenie tej pomocy wiąże się z karą do 3 lat pozbawienia wolności. Od naszego działania może zależeć życie drugiego człowieka, i to najbardziej powinno nas skłaniać do poszerzania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zapraszamy na nasze szkolenia z zakresu pierwszej pomocy