Detektyw – jak nim zostać

detektyw licencja

Jak zostać detektywem?

Książkowa lub filmowa wizja zawodu detektywa może nieco odbiegać od rzeczywistości. Wiele osób jednak na jej podstawie marzy o tym, aby spróbować swoich sił w tej profesji. Jak więc zostać detektywem w Polsce? Czy licencja detektywa jest do tego niezbędna? Przeczytaj nasz tekst, a z pewnością rozwiejemy Twoje wątpliwości.

Na czym polega praca detektywa?

Z roku na rok liczba oferowanych przez detektywów usług się rozszerza. Te, które są przez nich najczęściej podejmowanych to:

 • odnajdywanie osób zaginionych,
 • zbieranie dowodów w sprawach (na przykład w sprawach rozwodowych czy odzyskania mienia),
 • poszukiwanie zaginionego mienia,
 • udowodnienie nieuczciwej konkurencji,
  windykacja.

Kto może zostać detektywem?

Licencja detektywa Ci się marzy? Zastanawiasz się, czy kursy detektywistyczne są rzeczywiście niezbędne, aby zacząć pracę w tym zawodzie? Rozwiejemy Twoje wątpliwości! Oto lista rzeczy, które należy spełnić, aby stać się detektywem:

 • ukończony 21 rok życia,
 • polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ewentualnie pozwolenie na pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • być w posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • nie być skazanym pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie może się również toczyć postępowanie o umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • w okresie ostatnich pięciu lat kandydat na detektywa nie może zostać dyscyplinarnie zwolnionym ze służby z Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, sądu, innego organu administracji publicznej w Polsce lub innym kraju, wojska czy prokuratury,
 • stwierdzona przez lekarza zdolność psychiczna do wykonywania zawodu,
 • pozytywna opinia komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskiego policji,
 • legitymować się dokumentem, który potwierdzi odbycie szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych, informacji niejawnych oraz przepisów, które regulują prawa i obowiązki detektywa, a także zasad, jakie obowiązują przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Jak zostać detektywem w Polsce?

Licencja detektywa jest obowiązkową rzeczą, którą trzeba posiadać, aby pracować legalnie jako detektyw. Do 1 stycznia 2014 roku uzyskanie jej wiązało się ze zdaniem egzaminu państwowego, aktualnie licencję można zdobyć dzięki uczestniczeniu w szkoleniu. Kursy detektywistyczne są oferowane przez wiele placówek szkoleniowych. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu państwowego muszą początkowo złożyć u komendanta wojewódzkiego Policji wniosek o wydanie licencji, a wraz z nim wiele dokumentów takich jak oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności, kopię dowodu osobistego, świadectwo pracy, kopię świadectwa lub dyplomu, która poświadczy wykształcenie co najmniej średnie i dwie fotografie.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin państwowy składa się z części ustnej oraz pisemnej. Obejmuje szereg zagadnień związanych m.in. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganiem przepisów prawa, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, prawem karnym i cywilnym oraz zagadnienia z takich dziedzin jak kryminologia, kryminalistyka, psychologia sądowa oraz wiktymologia. Jeżeli osoba kandydująca posiada odpowiednie oświadczenie może być zwolnione z części egzaminu. Pomocny może się okazać dyplom szkoły oficerskiej lub wykonywanie zawodu policjanta, funkcjonariusza ABW, Agencji Wywiadu lub Straży Granicznej.