Technik transportu kolejowego

technik transportu kolejowego

Technik transportu kolejowego – ciekawe informacje

Pociągi to Twoja pasja, a zarządzanie taborem kolejowym jest największym marzeniem? Może warto pomyśleć więc nad zawodem technika transportu kolejowego. Uzyskując ten tytuł zawodowy, można się podjąć odpowiedzialnej pracy na kolei. Szczególnie, że absolwenci szkół kształcących w tym kierunku są pożądani na rynku pracy.

Ważne zadania

Technicy pracujący na kolei mierzą się z niezwykle ważnymi zadaniami. To od nich zależy punktualność pociągów, ich bezpieczeństwo na trasie oraz wiele innych. Planując karierę zawodową z pewnością warto rozważyć mariaż z koleją. Właśnie dlatego przybliżmy sobie zawód technika transportu kolejowego i odpowiedzmy na najważniejsze pytania z nim związane.

Czym się zajmuje technik transportu kolejowego?

Zacznijmy od tego, że technik transportu kolejowego jest tytułem zawodowym pozyskiwanym w odpowiednich placówkach edukacyjnych. Osoba o tym wykształceniu musi być gotowa na podjęcie się takich zadań jak:

 • planowanie i organizowanie przewozów kolejowych;
 • zarządzanie taborem kolejowym;
 • organizowanie i prowadzenie ruchu pociągów na szklakach komunikacyjnych;
 • obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
 • nadzorowanie i koordynacja działań przewoźników na terenie stacji kolejowych;
 • przygotowanie do przewozu towarów oraz osób;
 • kompleksowa obsługa pociągów.

Jakie stanowiska może zająć osoba posiadająca takie wykształcenie? Przewoźnicy nie oferują wakatów na stanowisko technika, a zamiast tego tworzą wiele innych stanowisk odpowiedzialnych za konkretne działania. Po zdobyciu omawianego zawodu, otrzymujesz możliwość podjęcia pracy na różnych stanowiskach związanych z obsługą taboru kolejowego.

Perspektywy zatrudnienia dla technika transportu kolejowego:

 • dyżurny ruchu;
 • nastawniczy i zwrotniczy;
 • dyspozytor;
 • kierownik i konduktor pociągu;
 • ustawiacz i manewrowy;
 • kierownik zespołu kas biletowo-bagażowych;
 • kierownik zespołu obsługi informacyjnej;
 • kontroler kolejowy oraz wiele innych.

Technik transportu kolejowego ma szerokie perspektywy pracy na kolei. Jednak przed rozpoczęciem kariery trzeba zdobyć tytuł zawodowy.

Jak zostać technikiem transportu kolejowego?

Zawód technika transportu kolejowego można zdobyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest uczęszczanie po szkole podstawowej do technikum zawodowego. Wiele szkół w kraju kształci młodych adeptów na potrzeby branży kolejowej. Natomiast co w sytuacji, w której na etapie szkolnym wybrało się inną ścieżkę edukacji? Nic straconego!

Drugim sposobem na zdobycie tytułu technika transportu kolejowego jest odbycie edukacji w szkole policealnej, takiej jak Warszawskie Centrum Edukacyjne Matel Service. W naszej szkole kształcimy dorosłych w trybie zaocznym. Jednym z naszych kierunków jest właśnie omawiany zawód, dzięki czemu możesz się przekwalifikować i rozpocząć nową ścieżkę kariery.

Zanim podejmiesz się kształcenia w zawodzie technika transportu kolejowego musisz wiedzieć, jakie powinno się mieć predyspozycje. Pewne czynniki uniemożliwią późniejsze znalezienie zatrudnienia.

Predyspozycje psychologiczno-fizyczne w zawodzie:

 • bardzo dobry stan zdrowia – kat.I;
 • odporność psychiczna i fizyczna;,
 • zdolność koncentracji;
 • cierpliwość;
 • zrównoważenie emocjonalne;
 • opanowanie i rozwaga;
 • odpowiedzialność;
 • poczucie obowiązku.

Zapotrzebowanie na techników transportu kolejowego jest naprawdę duże. Wielu przewoźników cierpi na poważne niedobory kadry, więc to może być doskonały moment na przekwalifikowanie się. Jeżeli uważasz to za dobry pomysł to pierwszy dobry krok za Tobą. Drugim będzie sprawdzenie naszej oferty kształcenia w omawianym kierunku. Zapraszamy również na kurs maszynisty.